Chiara Lubich

Myšlenka na den

5. 1. 2023

„Využijme přítomný okamžik“

Slovo života – leden 2023

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“ (Iz 1,17)

Slovo života – prosinec 2022

„Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky.“ (Iz 26,4)

Slovo života – listopad 2022

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Slovo života – říjen 2022

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“ (2 Tim 1,7)

Slovo života – září 2022

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“ (1 Kor 9,19)

Nejnovější příspěvky

Příběh, který napsal život

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že, vy­je­li au­tem z Ne­a­po­le a dva dny byli na ces­tě, aby se v Pra­ze moh­li po­dě­lit o své zku­še­nos­ti na ví­ken­du pro man­že­le. Toto se­tká­ní na­zva­né Spo­lu na ces­tě se usku­teč­ni­lo ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři za účas­ti více než 60 man­žel­ských párů. Cíl kur­zu vý­stiž­ně po­psal Sal­va­to­re: „Naše před­sta­va není učit ně­če­mu, ale po­mo­ci, aby z kaž­dé dvo­ji­ce vy­stou­pi­lo do po­pře­dí to krás­no, kte­ré tam je a kte­ré je spe­ci­fic­ké pro kaž­dý pár. To bo­hat­ství, kte­ré kaž­dý má, jen ho mož­ná ně­kdy ne­zvlád­ne za­hléd­nout.“ Mag­da­le­na: Za­u­ja­lo mě, že mlu­ví­te o man­žel­ství jako o prv­ním dí­tě­ti. Jako o ně­čem, o co se musí...

pokračovat ve čtení

Zprávy z Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

Join us on Facebook

10 měsíce před

Ten den se Chiara Lubichová zasvěcuje Bohu a začíná se historie Hnutí fokoláre.

... VíceMéně

Video image

Komantáře na Facebooku

10 měsíce před

Zůstávejme v Bohu

"Kdo zůstává ve mě a já v něm, přináší hodně ovoce“ (Jan 15,5). V té smé kapitole v devátém verši Ježíš opakuje to samé jinak, když jasně říká "Zůstaňte v mé lásce." Tohle "zůstaňte" znamená milovat vždy v jakékoli situaci, proměňovat naše postoje na neustálou lásku. Znamená to milovat hned, bez čekání na příležitost, protože jedinou příležitostí jak žít lásku je přítomný okamžik. Milovat s radostí, která se rodí z přesvědčení že láska překonává bolest a smutek. Zůstávat v lásce, která vytváří bratrství: zůstávat v Bohu.

A. Nascimento

... VíceMéně

Zůstávejme v Bohu 

Kdo zůstává ve mě a já v něm, přináší hodně ovoce“ (Jan 15,5). V té smé kapitole v devátém verši Ježíš opakuje to samé jinak, když jasně říká Zůstaňte v mé lásce.  Tohle zůstaňte znamená milovat vždy v jakékoli situaci, proměňovat naše postoje na neustálou lásku. Znamená to milovat hned, bez čekání na příležitost, protože jedinou příležitostí jak žít lásku je přítomný okamžik. Milovat s radostí, která se rodí z přesvědčení že láska překonává bolest a smutek. Zůstávat v lásce, která vytváří bratrství: zůstávat v Bohu.

A. Nascimento
10 měsíce před

Buďme vůči bližním aktivní

Aktivní přístup znamená tvořivou vzájemnou a čistou lásku. Znamená to převzít iniciativu a milovat jako první. Nečekat, že druzí mi projeví lásku a pak na to reagovat, ale mít rád první a bez podmínek. Znamená to dělat skutky lásky bez rozlišování mezi lidmi a vyváženě, protože nejde o to zalíbit se lidem, ale uspokojit jejich skutečné potřeby. Je to Duch svatý, který všechno obnovuje. Projevuje se i naším prostřednictvím, když milujeme bližní aktivně.

A. Nascimento

... VíceMéně

10 měsíce před

Jak to bylo s jmenováním do Prahy, a jak se chodí po božích cestách arcibiskupovi Janovi. www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/222562215500010/?fbclid=IwAR2EwAcbDyAte2SDEWEpz...scuyqDtlJyaYPSR3fMPHA

Arcibiskup Jan - Cesty víry | Česká televize
Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. Co všechno se změnilo v životě čtyřiasedmdesátiletého muže v souvislosti se jmenováním do nejdůležitějšího církevního úřadu v Česku?

... VíceMéně

Komantáře na Facebooku

10 měsíce před

Být vlídní

Zdvihnout někomu věc, která mu upadla, nabídnout místo k sezení, obsloužit rodinu u stolu, svézt někoho autem, zúčastnit se nějaké kampaně za dobrou věc, třídit odpad... Pokud to děláme z lásky, získává to přidanou hodnotu. Už to není jen projev slušnosti a zdvořilosti, je to běžný život změněný láskou. Život se stává harmoničtější pokud i my jsme v harmonii. Když každý malý skutek měníme na lásku, proměňujeme sami sebe a později se to stane naším životním stylem. Od malých činů přejdeme k velým a celý náš život bude jen láskou. Můžeme začít třeba zdvořilostí, jako jedním z projevů lásky.

A. Nascimento

... VíceMéně

10 měsíce před

Photos from Petr Blažek's post

... VíceMéně

Image attachmentImage attachment

Komantáře na Facebooku

in memoriam je naprostý nesmysl, který tady zavedl Zeman u vyznamenávání. In-memoriam nikdo nic dostávat nemá, vyjimka se může udělat u osobnosti jako např. Milada Horáková jednou za 10 let.

10 měsíce před

Zajímat se o bližního, který je v těžkostech

Když někomu chceme pomoci, nestačí nabídnout mu jen něco materiálního, abychom měli čisté svědomí. Je důležiité zajímat se právě o ten jeho problém. Věnovat mu neši pozornost a zajímat se i o vývoj jeho situace. Takhle náš bližní pocítí opravdovou lásku a pomoc. Někdy nemáme dost prostředků na efektivní pomoc. Ale zajímejme se o jeho situaci, nabídněme řešení, projevme jakoukoli podporu a dodávejme mu sílu jít vpřed. Blízkost a podpora jsou projevy lásky. Stejně jako modlitba.

A. Nascimento

... VíceMéně

„Aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil."

Pin It on Pinterest