Chiara Lubich

Myšlenka na den

5. 1. 2023

„Využijme přítomný okamžik“

Slovo života – leden 2023

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“ (Iz 1,17)

Slovo života – prosinec 2022

„Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky.“ (Iz 26,4)

Slovo života – listopad 2022

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Slovo života – říjen 2022

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“ (2 Tim 1,7)

Slovo života – září 2022

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“ (1 Kor 9,19)

Nejnovější příspěvky

Příběh, který napsal život

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že, vy­je­li au­tem z Ne­a­po­le a dva dny byli na ces­tě, aby se v Pra­ze moh­li po­dě­lit o své zku­še­nos­ti na ví­ken­du pro man­že­le. Toto se­tká­ní na­zva­né Spo­lu na ces­tě se usku­teč­ni­lo ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři za účas­ti více než 60 man­žel­ských párů. Cíl kur­zu vý­stiž­ně po­psal Sal­va­to­re: „Naše před­sta­va není učit ně­če­mu, ale po­mo­ci, aby z kaž­dé dvo­ji­ce vy­stou­pi­lo do po­pře­dí to krás­no, kte­ré tam je a kte­ré je spe­ci­fic­ké pro kaž­dý pár. To bo­hat­ství, kte­ré kaž­dý má, jen ho mož­ná ně­kdy ne­zvlád­ne za­hléd­nout.“ Mag­da­le­na: Za­u­ja­lo mě, že mlu­ví­te o man­žel­ství jako o prv­ním dí­tě­ti. Jako o ně­čem, o co se musí...

pokračovat ve čtení

Zprávy z Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

Join us on Facebook

1 roky před

Ten den se Chiara Lubichová zasvěcuje Bohu a začíná se historie Hnutí fokoláre.

... VíceMéně

Video image

Komantáře na Facebooku

1 roky před

Zůstávejme v Bohu

"Kdo zůstává ve mě a já v něm, přináší hodně ovoce“ (Jan 15,5). V té smé kapitole v devátém verši Ježíš opakuje to samé jinak, když jasně říká "Zůstaňte v mé lásce." Tohle "zůstaňte" znamená milovat vždy v jakékoli situaci, proměňovat naše postoje na neustálou lásku. Znamená to milovat hned, bez čekání na příležitost, protože jedinou příležitostí jak žít lásku je přítomný okamžik. Milovat s radostí, která se rodí z přesvědčení že láska překonává bolest a smutek. Zůstávat v lásce, která vytváří bratrství: zůstávat v Bohu.

A. Nascimento

... VíceMéně

Zůstávejme v Bohu 

Kdo zůstává ve mě a já v něm, přináší hodně ovoce“ (Jan 15,5). V té smé kapitole v devátém verši Ježíš opakuje to samé jinak, když jasně říká Zůstaňte v mé lásce.  Tohle zůstaňte znamená milovat vždy v jakékoli situaci, proměňovat naše postoje na neustálou lásku. Znamená to milovat hned, bez čekání na příležitost, protože jedinou příležitostí jak žít lásku je přítomný okamžik. Milovat s radostí, která se rodí z přesvědčení že láska překonává bolest a smutek. Zůstávat v lásce, která vytváří bratrství: zůstávat v Bohu.

A. Nascimento
1 roky před

Buďme vůči bližním aktivní

Aktivní přístup znamená tvořivou vzájemnou a čistou lásku. Znamená to převzít iniciativu a milovat jako první. Nečekat, že druzí mi projeví lásku a pak na to reagovat, ale mít rád první a bez podmínek. Znamená to dělat skutky lásky bez rozlišování mezi lidmi a vyváženě, protože nejde o to zalíbit se lidem, ale uspokojit jejich skutečné potřeby. Je to Duch svatý, který všechno obnovuje. Projevuje se i naším prostřednictvím, když milujeme bližní aktivně.

A. Nascimento

... VíceMéně

1 roky před

Jak to bylo s jmenováním do Prahy, a jak se chodí po božích cestách arcibiskupovi Janovi. www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/222562215500010/?fbclid=IwAR2EwAcbDyAte2SDEWEpz...scuyqDtlJyaYPSR3fMPHA

Arcibiskup Jan - Cesty víry | Česká televize
Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. Co všechno se změnilo v životě čtyřiasedmdesátiletého muže v souvislosti se jmenováním do nejdůležitějšího církevního úřadu v Česku?

... VíceMéně

Komantáře na Facebooku

1 roky před

Být vlídní

Zdvihnout někomu věc, která mu upadla, nabídnout místo k sezení, obsloužit rodinu u stolu, svézt někoho autem, zúčastnit se nějaké kampaně za dobrou věc, třídit odpad... Pokud to děláme z lásky, získává to přidanou hodnotu. Už to není jen projev slušnosti a zdvořilosti, je to běžný život změněný láskou. Život se stává harmoničtější pokud i my jsme v harmonii. Když každý malý skutek měníme na lásku, proměňujeme sami sebe a později se to stane naším životním stylem. Od malých činů přejdeme k velým a celý náš život bude jen láskou. Můžeme začít třeba zdvořilostí, jako jedním z projevů lásky.

A. Nascimento

... VíceMéně

1 roky před

Photos from Petr Blažek's post

... VíceMéně

Image attachmentImage attachment

Komantáře na Facebooku

in memoriam je naprostý nesmysl, který tady zavedl Zeman u vyznamenávání. In-memoriam nikdo nic dostávat nemá, vyjimka se může udělat u osobnosti jako např. Milada Horáková jednou za 10 let.

1 roky před

Zajímat se o bližního, který je v těžkostech

Když někomu chceme pomoci, nestačí nabídnout mu jen něco materiálního, abychom měli čisté svědomí. Je důležiité zajímat se právě o ten jeho problém. Věnovat mu neši pozornost a zajímat se i o vývoj jeho situace. Takhle náš bližní pocítí opravdovou lásku a pomoc. Někdy nemáme dost prostředků na efektivní pomoc. Ale zajímejme se o jeho situaci, nabídněme řešení, projevme jakoukoli podporu a dodávejme mu sílu jít vpřed. Blízkost a podpora jsou projevy lásky. Stejně jako modlitba.

A. Nascimento

... VíceMéně

„Aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil."

Pin It on Pinterest